مرور محصولات و خدمات


Plan 1 | 100MB
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات :نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)
2,000 تومان ماهانه
6,000 تومان سه ماهه
10,000 تومان شش ماهه
180,000 تومان سالانه

Plan 2 | 500MB
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات :نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)
تحویل به صورت آنی
4,000 تومان ماهانه
12,000 تومان سه ماهه
20,000 تومان شش ماهه
36,000 تومان سالانه

Plan 3 | 1GB
فضا :1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)
7,000 تومان ماهانه
21,000 تومان سه ماهه
35,000 تومان شش ماهه
63,000 تومان سالانه

Plan 4 | 2GB
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)

10,000 تومان ماهانه
30,000 تومان سه ماهه
50,000 تومان شش ماهه
90,000 تومان سالانه

Plan 5 | 3GB
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)
12,000 تومان ماهانه
36,000 تومان سه ماهه
60,000 تومان شش ماهه
108,000 تومان سالانه

Plan 6 | 4GB
فضا : 4000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)

14,000 تومان ماهانه
28,000 تومان سه ماهه
80,000 تومان شش ماهه
126,000 تومان سالانه

Plan 7 | 5GB
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
امکانات : نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.(به درخواست شما)
16,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سه ماهه
90,000 تومان شش ماهه
144,000 تومان سالانه